HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

FOTOGRAFII

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

ZILELE SATULUI

MÁRCIUS 15.

MARCIUS15

Click...

 

INFO

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

112

 

NÉVNAP

2019. március 19. Kedd
József, Bánk, Józsa
 
A Nap kel 05:25-kor,
nyugszik 17:25-kor.
 
Holnap Klaudia, Alexa napja lesz.

Székelyek Menetelése

SCHENGEN II.

BULETIN INFO 2017

2017Poian-2012.pdf

BULETIN INFO 2016

2016Poian-2012.pdf

Európa a Polgárokért

Facebook Like Box

 

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile

ale Primariei Poian pentru anul 2018

 

Primăria comunei Poian anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din comuna Poian, pentru programele desfăşurate în anul 2018 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor rurale, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret.

 

I.  Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere 

II. Cofinanţarea programelor şi manifestărilor sportive 

III. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirii precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială.

 

Aportul propriu solicitat la toate proiectele este de minim 10% din valoarea sumei acordate.

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

La prezentarea proiectelor privind programele şi proiectele culturale, educativ-ştiinţifice, de recreere şi de tineret se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001 şi modificată şi completată prin O.G. nr. 2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006.

La proiectele pentru programe şi manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobată prin Legea nr. 125/2002 şi a H.G. nr. 1470/2002.

 

Proiectele se depun până la data de 08.03.2018, orele 14.00. Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primăriei comunei Poian, sau expediate prin poştă cu sosire până la data şi ora depunerii.

 

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare.

 

Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile astfel ca cele două exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiect” să fie accesibile la înregistrare.

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine.

 

Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât şi aportul propriu. Se va prezenta şi bugetul total al proiectului.

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementările legale de mai sus.

 

Informaţii şi documentaţii de finanţare pot fi obţinute la Primăria comunei Poian. 

 

Descărcare documentaţie:
Creative Web Solutions
All Rights Reserved

 

Partnerünk: erdely.ma