HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

FÉNYKÉPEK

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

FALUNAPOK

MÁRCIUS 15.

MARCIUS15

Click...

 

INFO

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

112

 

NÉVNAP

2019. március 19. Kedd
József, Bánk, Józsa
 
A Nap kel 05:25-kor,
nyugszik 17:25-kor.
 
Holnap Klaudia, Alexa napja lesz.

Székelyek Menetelése

SCHENGEN II.

HÍRLEVÉL

Poian-2012.pdf

Európa a Polgárokért

Facebook Like Box

TREFÁN LEONÁRD Életpályája

Egy-egy ember élete, munkássága oly gazdag, hogy nem könnyű átfogó képet rajzolni róla. Trefán Leonárdnál ezt igazán megtapasztaljuk. Halála után az akkori tartományfőnök, P. Boros Fortunát, a rendtagoknak küldött körlevelében erre vállalkozik. Felvázolja életútját, kezdve az újoncévével, amelyet – két társával együtt – 1891. aug. 15-én kezdett el Vajdahunyadon, P. Csiszér Elek novíciusmester vezetésével. Róla tudjuk, hogy egész életét az imának szentelte. Ezzel tudta elérni, hogy a rendtartományban a fegyelem megújult, hogy lelkesedés járta át a keze alatt nevelődő fiatalokat, akik igazából átérezhették mellette a szerzetesi életpálya valódi szépségét. Ez a dátum volt a novíciusmester és Trefán Leonárd találkozásának nagy történelmi pillanata.

Életének fontosabb mozzanatai:

1891. augusztus 15-én beöltözik a rendbe.

1892–1895 között Vajdahunyadon és Esztelneken végzi a teológiai tanulmányait. Itt újra nagy embereket küld mellé a Gondviselés, tanárait: P. László Polikárpot és P. Sántha Ángeluszt. P. László Polikárpnak egész Erdély hallja a szavát. Majláth Gusztáv Károly püspök urat kíséri el a bérmaútjain, és – együtt a nagy püspökkel – lelkesen szónokol, buzdítja a népet. Trefán tőle tanulja meg, hogy a lelkes szentbeszédekkel hogyan bátorítsa, vigasztalja, emelje fel az Isten igéjére éhes emberek szívét. P. Sántha Ángelusz csíkpálfalvi születésű, a rendtartomány teológusainak képzett oktatója. Tőlük, kettejüktől tanulja meg a fiatal Trefán a fegyelmet, a munka lelkes felvállalását. Csupán 21 éves volt, amikor befejezte a teológiai tanulmányait, a felszenteléséig még volt 3 év. Ekkor rendelik Székelyudvarhelyre. 1895–1898 közötti három év tehát tanítással telik el a székelyudvarhelyi elemi iskolánál. Megismerte az iskolát is. S ezzel méltó lett arra, hogy egy iskola névadója legyen. Bizonyára megszerették a növendékek, akiket 3 éven át tanított. 1898. május 29. a papszentelés napja. Nagy esemény volt Székelyudvarhelynek is ez, akárcsak Kézdiszentkeresztnek. 1898–1901. Első papi állomása Mikháza, ahol házfőnök és újoncmester egy személyben. Ez a megbízatás, mindjárt a felszentelése után, azt mutatja, hogy képességei rendkívüliek voltak. Kilenc novíciust oktat, s vezet be a szerzetesi életbe. Egy éven át szolgál itt. Egy-egy ember élete, munkássága oly gazdag, hogy nem könnyű átfogó képet rajzolni róla. Trefán Leonárdnál ezt igazán megtapasztaljuk. Halála után az akkori tartományfőnök, P. Boros Fortunát, a rendtagoknak küldött körlevelében erre vállalkozik. Felvázolja életútját, kezdve az újoncévével, amelyet – két társával együtt – 1891. aug. 15-én kezdett el Vajdahunyadon, P. Csiszér Elek novíciusmester vezetésével. Róla tudjuk, hogy egész életét az imának szentelte. Ezzel tudta elérni, hogy a rendtartományban a fegyelem megújult, hogy lelkesedés járta át a keze alatt nevelődő fiatalokat, akik igazából átérezhették mellette a szerzetesi életpálya valódi szépségét. Ez a dátum volt a novíciusmester és Trefán Leonárd találkozásának nagy történelmi pillanata.

1898. május 29. a papszentelés napja. Nagy esemény volt Székelyudvarhelynek is ez, akárcsak Kézdiszentkeresztnek.

Mikháza - az első papi állomás

Mikháza - az első papi állomás

1898–1901. Első papi állomása Mikháza, ahol házfőnök és újoncmester egy személyben. Ez a megbízatás, mindjárt a felszentelése után, azt mutatja, hogy képességei rendkívüliek voltak. Kilenc novíciust oktat, s vezet be a szerzetesi életbe. Egy éven át szolgál itt.


1901–1903. Kolozsvárra kerül házfőnök-helyettesnek.

Marosvásárhelyi ferences templom

Marosvásárhelyi ferences templom

1903–1905. Marosvásárhelyen házfőnök, tanító. Itt fogalmazódik meg lelkében, hogy lapot indít, hogy a lelkeket felrázza, az emberek öntudatát felébressze. És főleg azért, hogy a ferences Harmadik Rend felkarolását elősegítse. Így indul el 1903-ban a Szent Ferenc Hírnöke című havi folyóirat, amely nemsokára országos jelegűvé nőtte ki magát, s a Harmadik rendi kereteken túl a vallásos lelkületű hívek családi lapja is lett. Az első világháború zűrzavara szüntette meg rövid időre.

X. Pius pápa áldást küldő irata

X. Pius pápa áldást küldő irata

Magyar fordításban:
Szeretett fiamnak, Trefán Leonárd ferences atyának, a Szent Ferenc Hírnöke folyóiratnak és a magyarországi ferences Harmadik rendiek részére más kiadványok kiadójának, valamint az íróknak és olvasóknak, bárhol legyenek s bárhol magasztalják az Urat, mint hálás és jóakaró lelkek, mindezeknek küldöm apostoli áldásomat,
Vatikáni Palota, 1909. febr. 28.
X. Pius Pápa

Az első világháborúba 14 ferences papot és 35 testvért vittek a harctérre. A háború után román hatóságok házfőnököket tartóztattak le, köztük Trefán Leonárd tartományfőnököt is. 1920-ban fél évig a kolozsvári és nagyváradi börtönben tartották. Koholt vádak alapján X. Pius pápa áldást küldő irata a kolozsvári hadbíróság egy év börtönre és kétezer lej pénzbírságra ítélte 1919. szeptember 5-én. A fellebbezés négy hónapi várakozásba került. December 31-én felmentették a vádak alól. A hadbíróság újabb tárgyalást rendelt el, s ezt a nagyváradi hadbírósághoz tette át. Az új tárgyalás 1920. május 17-ére volt kitűzve. Ez a végleges tárgyalás két hónapi elzárásra ítélte. Ezt az időt a vizsgálati fogság ideje alatt tulajdonképpen letöltötte, de nem vették ezt figyelembe. Így 1919. december 31-től, 1920. július közepéig ült börtönben. De a börtön az ő lendületét nem törte meg. Az előállott új politikai változások a Szent Ferenc Hírnöke átszervezését kívánták meg. Nagy iramban tette meg a szükséges lépéseket a lap megmentése és átszervezése érdekében. Átvészelte a nehéz idők által támasztott buktatókat. A háború okozta paphiány is lassan megszűnt, s folyt tovább a szorgalmas munka. 1923-ban a Csillagrend lovagi keresztjével tüntették ki. Ezen kis kitérő után folytatjuk a megkezdett életpálya-bemutatást. Kiszabadulása után azonnal újraindítja a rövid időre megszűnt lapját, hiszen az olvasók már alig várták a megjelenését. A címe megváltozik, Hírnök címen jelenik meg 1921. július 1-től, immár kéthetenként, mint családi lap. De ez sem volt elég. Hogy mindenkihez szólhasson, új lappal lép elő. Katolikus Világ lesz a neve. Munkatársa, P. Boros Fortunát tesz ajánlatot erre a címre, és ő elfogadja. De már jóval előbb felmerül a gondolat, hogy saját nyomda kellene ezeknek a lapoknak az előállítására. Ez 1906-ban meg is valósul, és a Szent Bonaventura nyomda nevet veszi fel. Erről majd egy külön fejezetben számolunk be. Az 1905–1932 közötti idő Kolozsváron telik el. Ez az idő lesz életének kiteljesedése. Különböző hivatalokat tölt be, házfőnök egy ideig, majd rendtartományi tanácsos, aztán tartományfőnök-helyettes, 1914–1924 között pedig rendtartományfőnök, és az erdélyi ferences „család” gondjai nehezednek a vállára. Mint a Szentföld romániai megbízottja, 1926-ban Szent Kereszt Hadserege címen megint újabb lapot indít.
Az Úrtól sok talentumot kapott, és ezeket kamatoztatta. Egész életét mások szolgálata töltötte ki. Ezzel pedig ő is gazdagodott. Nagy nyugalom töltötte el halála előtt.

(P. Pap Leonárd)

 Creative Web Solutions
All Rights Reserved

 

Partnerünk: erdely.ma