HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

FÉNYKÉPEK

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

FALUNAPOK

MÁRCIUS 15.

MARCIUS15

Click...

 

INFO

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

112

 

NÉVNAP

2019. március 19. Kedd
József, Bánk, Józsa
 
A Nap kel 05:25-kor,
nyugszik 17:25-kor.
 
Holnap Klaudia, Alexa napja lesz.

Székelyek Menetelése

SCHENGEN II.

HÍRLEVÉL

Poian-2012.pdf

Európa a Polgárokért

Facebook Like Box

2017

 

belafalva VEGLEGES


 

Felső-háromszéki népdaltalálkozó ötödször (Falunapok Kézdiszentkereszten)

 
 
FALUNAPOK_2017_01.jpgFALUNAPOK_2017_02.jpgFALUNAPOK_2017_03.jpgFALUNAPOK_2017_04.jpgFALUNAPOK_2017_05.jpgFALUNAPOK_2017_06.jpgFALUNAPOK_2017_07.jpgFALUNAPOK_2017_08.jpgFALUNAPOK_2017_09.jpgFALUNAPOK_2017_10.jpgFALUNAPOK_2017_11.jpgFALUNAPOK_2017_12.jpgFALUNAPOK_2017_13.jpgFALUNAPOK_2017_14.jpg
A kézdialmási óvodások. A szerző felvételei
A kézdialmási óvodások. A szerző felvételei
Jubiláló házaspárok az iskola udvarára vonulnak
Jubiláló házaspárok az iskola udvarára vonulnak
Beindult a falunapok sorozata. Szombaton és vasárnap tartották Kézdiszentkereszten az idei falunapokat a Trefán Leonárd-iskola udvarán, a felújított művelődési otthonban és a sportpályán. Akárcsak az előző években, az esemény legszínvonalasabb rendezvénye a Gábor Judit tanítónő kezdeményezésére született felső-háromszéki népdaltalálkozó volt. A falunapokon a magyarországi Pilisszentkereszt testvértelepülés polgármestere, Peller Márton és alpolgármestere, Mikusik Gábor is jelen volt.

A seregszemle évről évről színvonalasabb és népszerűbb, amint azt a résztvevők növekvő száma is bizonyítja, hiszen míg az első évben 123-an, idén – az ötödik találkozón – már 220-an vettek részt hat kézdiszéki településről. Lemhényből Miklós Mária Terézia tanítónő, Kézdialmásról Kovács Ildikó Mária óvónő, Csomortánból Moré László tanító, Esztelnekről Jánó Zoltán kántor, Bélafalváról Kiss Melinda tanítónő, a házigazda szerepét betöltő Kézdiszentkeresztről pedig Gábor Judit tanítónő vezette a fellépő csoportot, illetve a szólistákat. A találkozón, akárcsak az előző években, idén is zsúfolásig telt a művelődési otthon nagyterme. A közösségépítő és -formáló találkozó védnökségét a sepsiszentgyörgyi Kerezsi Mária zenetanár és Kerezsi János ny. zenetanár, a csernátoni Radu Ibolya tanítónő és Radu József néptáncoktató, Gergely Zoltán néptáncoktató, kézdiszentléleki iskolaigazgató, a Perkő Néptáncegyüttes alapítója és Antal Tibor gyimesfelsőloki zenetanár, csángó népdalénekes vállalta. A megjelenteket, falusfeleit és a határon túli vendégeket Páll Endre, a község polgármestere köszöntötte.
Gábor Judit szervező elmondta: minden települést egy-egy énekescsoport képvisel, s abban mindkét nemnek és minden korosztálynak jelen kell lennie, akárcsak egy nagy családban. A találkozó fő célja – hangsúlyozta a szervező – a helyi és felső-háromszéki népdalkincs feltérképezése, rögzítése és továbbadása a gyermekeknek és a közösségnek. Céljuk, hogy a találkozó minél változatosabb és színesebb legyen, így előző rendezvényeiket videófelvételre is rögzítették. 2013-ban 65, 2014-ben 80, 2015-ben 119, 2016-ban 111 egyedi darabot sikerült megörökíteni. A Boldizsár Géza helyi tanácstag által készített felvételeket megkapták a résztvevők. A csoportok fellépése előtt Antal Tibor, a gyimesi népdalkincs legavatottabb előadója csángó népdallal köszöntötte az egybegyűlteket. A fellépőket a közönség vastapssal jutalmazta. Ezt követően Radu Ibolya és Kerezsi János értékelte ki a népdaltalálkozót, majd Antal Tibor jelképesen fejére tette a kalapját, és kalapot emelt a fellépő csoportok teljesítménye előtt. A rendezvény egy csángó népdal közös eléneklésével ért véget.
Tegnap a Vatány Gábor plébános által celebrált ünnepi szentmisén megerősítették fogadalmukat a 25, 30, 40 és 50 évvel ezelőtt házasságot kötött házaspárok. A két legidősebb pár az ötven esztendeje együtt élő Szalló János és Ilona, valamint Sebestyén János és Ilona. A szentmise után benépesedett a Trefán Leonárd-iskola udvara, ahol Páll Endre polgármester köszöntötte a jubiláló párokat, akik a templomból helybeli mazsorettek és zenészek vezetésével sétáltak át az iskolaudvarra. Anyák napja lévén, az elöljáró az édesanyákat is köszöntötte. Ezt követően a Trefán Leonárd-iskola mazsorettcsoportja és a Szép Emlékek Nyugdíjasklub lépett színpadra, énekekkel és verssel szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A műsor után a polgármester és Fejér László Ödön szenátor egy-egy szál virággal, a családtagok, barátok és ismerősök pedig virágcsokrokkal és -kosarakkal köszöntötték a jubiláló házaspárokat.

FALUNAPOK 2017

Ünnepeltek Bélafalván és Kézdiszentkereszten

Nem kellene ma is összefogni?

A bélafalvi rendezvény Bögözi László helyi RMDSZ-elnök beszédével kezdődött

 Március 15-én reggel több mint kétszázan gyűltek össze Bélafalván, a Tuzson János nevét viselő iskola előtt, hogy még a kézdivásárhelyi felvonulás előtt megemlékezzenek a hőseikre, 1848-ra, a magyarság ünnepére.

A helybeliek mellett a község vezetősége és a lesenceistvándi vendégek is fejet hajtottak a márciusi ifjak emléke előtt. Jelen volt a Boldizsár Béla által vezetett Tuzson János hagyományőrző csapat, akik mellett nográdsipeki tüzérek álltak. A Tóth Csaba polgármester által vezetett, Veszprém megyei, Balaton-melléki lesenceistvándiak öttagú küldöttsége nem csak ünnepelni érkezett, hanem a kapcsolatteremtés szándékával jöttek, hogy testvértelepülési szerződést kössenek a borvízéről híres székelyföldi községgel. A rendezvény Bögözi László bélafalvi RMDSZ-elnök beszédével kezdődött.

„A múlt a jövőnek a tükre, hangzott el Kossuth Lajos ajkáról. Ha azt a kérdést tennénk fel, hogy melyik a magyarság legnagyobb ünnepe, többségünk azt a választ adná, hogy március 15-e. Ezt az ünnepet minden magyar magáénak vallja, és méltán büszke rá, hiszen 1848. március 15-én példaértékűen cselekedtek a márciusi ifjak, mikor szabadságukért szembeszálltak az elnyomó hatalommal. A szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki, hanem olyan egyének, kiknek neveit örökre emlékezetünkbe véstük. Ők azok, akik tenni tudnak és tenni is akartak. Személyük teremtette meg a szabadságot, de ehhez még szükség volt egy erőre, amit úgy hívnak: összefogás” – fogalmazott Bögözi, aki szerint a március ifjak akaratát összekovácsolta, erejüket megsokszorozta az összefogás, mert tudták, közösen nagy dolgokra képesek.

 Az RMDSZ-elnök után Páll Endre polgármester szólt a jelenlevőkhöz, köszöntve az anyaországi vendégeket, akik ezer kilométerről érkeztek Bélafalvára, illetve Kézdiszentkeresztre.

– A nemzet összetartozásának tudata 1848. óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Március 15-e a szabadságról és a hazaszeretetről szól. A hazaszeretet ma különösen időszerű, és ha ez él bennük, akkor összefogásra késztet minket. Az itt élőemberek számára éppoly fontos volt a függetlenség és a szabadság kiharcolása, ahogyan valamennyi honfitársunknak a Kárpát-medencében. Nagy tanulság, hogy széles összefogással sikerült a történelmi távlatból már látható sikert elérni. Tán nem kellene ma is jobban összefogni?” – tette fel a kérdést a polgármester, aki szerint a kirekesztés ellenségeket szülhet, de az összefogás és az megegyezés, a közösség legyőzhetetlen erő. Legyünk büszkék magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra, akik szembeszálltak az elnyomással – hangsúlyozta a község elöljárója.

 A bélafalvi ünnepség folytatásában felléptek a helyi Tuzson János-iskola tanulói és óvodásai, az apróságok vastapsot arattak a nézőktől, büszke szülők és nagyszülők hallgatták végig a gyerekek által bemutatott, ’48-as vonatkozású előadást. A folytatásban a Tisztás Néptáncegyüttes tagjai léptek „színpadra”, pontosabban az úton adtak elő pár táncot, majd a jelenlevők megkoszorúzták a világháborús hősök emlékművét és az iskola homlokzatán lévő Tuzson János-domborművet, miközben a nemzeti imáink csendültek fel. Ezután a jelenlevők Polyán felé indultak, majd az ottaniakhoz társulva, lóháton és szekerekkel vonultak be Kézdivásárhelyre. Kézdiszentkereszten délután, a római katolikus templom szomszédságában levő Hősök emlékművénél tartották a március 15-ei megemlékezést, ahol ünnepi beszédek hangzottak el, és közreműködtek a helyi Trefán Leonárd-iskola diákjai.

Tuzson János, a bélafalvi hős

 Kisbirtokos nemesi család sarja, Bélafalván született 1825. augusztus 25-én. A kézdivásárhelyi katonai nevelőintézetben végzett, és 1842-től mint hadfit a 15. határőrezredhez osztották be. 1848-ban címzetes őrmesterként szolgált ezredében. 1848 tavaszán a II. székely gyalogezrednél teljesített katonai szolgálatot. Október 18-án hadnaggyá léptették elő. 1849. január 17-én Gálfalvánál harcolt, ahol Bem vezetése alatt súlyos vereséget mértek Puchner altábornagy császári seregeire, majd 21-én Nagyszeben ostromában vett részt. 1849 kora tavaszán zászlóaljával visszatért Háromszékre, és a 86. honvédzászlóalj megalakításával bízták meg. Június 15-én Bem tábornok Tuzson Jánost őrnaggyá léptette elő. Július 2-án Tuzson János a 86. zászlóalj parancsnokaként harcolt abban a kökösi csatában, amelyben hősi halált halt Gábor Áron és a 85. honvédzászlóalj parancsnoka, Mara Gábor honvéd őrnagy.

 1897 augusztus 8-án Koós Ferenc a Nyergestetőn felállított honvédemlékmű leleplezésnél mondott beszédében, méltatva Tuzson János hőstetteit, kiemelte, hogy a kökösi és sepsiszentgyörgyi csatákban négyszáz emberre csappant zászlóalja. Mielőtt Moldvába indult volna, Bem parancsára különítményét a 79. zászlóaljból, a 27. zászlóalj két századából, két szakasz utászból és két század lovasból egészítette ki. Tuzson csapatával a határszélig vonult előre, és a Rákóczi-sáncon túl, Sósmezőnél várta be Bem altábornagyot. Sósmezőnél már összetűzésbe kerültek a kozák előőrsökkel. Július 30-án kénytelen volt kivonulni Moldvából. Időközben az ellenség megszállta Háromszéket. Tuzson kis csapatával Bereckből Kézdiszentkereszt felé tartott, azzal a céllal, hogy a Kászonokon keresztül Csík felé vonulhasson. A Kászonújfaluból előrenyomuló oroszok és az utánuk jövő Clam-Gallas tábornok seregei elől egy heves csata után visszavonult, július 31-én a Nyergestetőn foglalt erődített állást, és délután öt órától késő estig, másnap pedig kora hajnaltól 11 óráig védte állásait. Kétszáz emberrel szembeszállt a tízszeres túlerővel.

 Azért, hogy seregét megmentse a teljes pusztulástól, feladta állásait, és Tusnád irányába visszavonult. Seregének egy része a Nyergestetőn, sokuk pedig Szénásmezőn pusztult el. 1897. augusztus 8-án díszmeghívottként jelen volt a nyerges-tetői emlékmű avató ünnepségén. Tuzson János 1904. január 2-án halt meg 79 évesen, sírja a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben található.

2017 MÁRCIUS 15.

MARCIUS 15 - 2017 -_1.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_2.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_3.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_4.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_5.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_6.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_7.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_8.JPG

2016 MÁRCIUS 15.

2016_MARCIUS_15_47.JPG2016_MARCIUS_15_48.JPG2016_MARCIUS_15_49.JPG2016_MARCIUS_15_50.JPG2016_MARCIUS_15_51.JPG2016_MARCIUS_15_52.JPG2016_MARCIUS_15_53.JPG2016_MARCIUS_15_54.JPG2016_MARCIUS_15_55.JPG2016_MARCIUS_15_63.JPG2016_MARCIUS_15_64.JPG2016_MARCIUS_15_65.JPG2016_MARCIUS_15_66.JPG2016_MARCIUS_15_67.JPG

Read more: 2016 MÁRCIUS 15.

A TISZTÁS NÉPTÁNCEGYÜTTES FALUNAPI FELLÉPÉSE 2016

TISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_01.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_02.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_03.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_04.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_05.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_06.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_07.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_08.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_09.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_10.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_11.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_12.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_13.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_14.jpgTISZTAS NEPTANCEGYUTTES FALUNAPI FELLEPESE 2016_15.jpg

Read more: A TISZTÁS NÉPTÁNCEGYÜTTES FALUNAPI FELLÉPÉSE 2016

Rövid hírek

Mozgalmas iskolai élet
A Tréfán Leonárd Általános Iskolában január 17-én tartották a szülők bálját. Idén paródiát adtak elő, Zumbáznak az anyukák címmel. 

Ügyes kis focisták
Bereckben tartották a körzeti minifoci-bajnokságot, ahol négy falu általános iskolás csapata mérkőzött meg egymással. Az első helyen a kézdiszentkereszti Tréfán Leonárd Általános Iskola csapata végzett, így ők mennek tovább a február 15-én, Torján megrendezendő megyei szakaszra. A győztes csapat 6–8. osztályos tagjai: Tuzson Alpár, Szalló Zsolt, Daragus Alpár, Jánó Szilamér, Gáspár Ferenc, László István, Turóczi István, Orbán Olivér, Bandi Barnabás, Boldizsár Attila, Tuzson Norbert. Edzőjük, felkészítő tanáruk Szigeti Attila. 

Új tanárok az iskolában
A folyó tanévben a Tréfán Leonárd-iskolában három új pedagógus tanít: Orbán Beke Árpád fizika-kémia, Bertalan Attila vallás és Megyaszai László Attila zene szakos tanár. 

Read more: Rövid hírek

Mi történt 2014-ben?

Idénre is maradt tennivaló bőven 

Páll Endre polgármesterrel a tavalyi befektetésekről, megvalósításokról, valamint az idei tervekről beszélgettünk.

Az elöljáró elmondta, központi fűtést szereltek be a kultúrotthonba, ahol eddig csempekályhával fűtötték a termet. Ugyanitt kicserélték a villanyhálózatot is. Ezt fele-fele arányba önerőből, illetve a megyei tanácstól kapott pénzből finanszírozták. Idén további belső javításokat végeznének az épületben.

Polyánban és Bélafalván is bővítették a közvilágítást, a két település utcáin több tonnányi kavicsot szórtak szét, valamint a mezei utakat is elegyengették. Elkezdték a sportöltöző épületének felújítását, a munkával tervek szerint idén áprilisban végeznének. Tavaly 147 ezer lejt osztottak szét a faluban működő civil szervezeteknek, a pénzhez pályázás útján lehetett hozzájutni. Az önkormányzat vásárolt egy 5000 literes ciszternát, amelyet szükség esetén tűzoltásnál is használhatnak, mivel nincs tűzoltóállomás a faluban, emellett hóekét és kaszálógépet is beszereztek. Az iskola épületét leszigetelték és lefestették, valamint új kazánház biztosítja az intézmény fűtését. Vízátereszeket építettek ki a falu néhány utcájában. Az egykori termelőszövetkezeti istállót felújítanák, garázzsá alakítanák át, a tervek elkészítésével már megbíztak egy szakembert.

Nem sikerült befejezni az önkormányzat udvarának területrendezését, ugyanis késő ősszel kaptak rá engedélyt. Elmaradt a Csere-patakának szabályozása, hiszen egyes területek telekkönyvi viszonya nem tisztázott. Decemberben írták alá a szerződést a Felszeg utca leaszfaltozására, mihelyt az időjárás engedi, európai uniós támogatással 435 méter hosszúságú szakaszt újítanak fel. 

III. FELSŐHÁROMSZÉKI NÉPDALTALÁLKOZÓ 

2015. május 9., Kézdiszentkereszt 

 A felkérésnek eleget téve, idén 7 felsőháromszéki település 208 énekese vett részt a találkozón (első évben 123-an, a tavaly 150-en énekeltünk): 

1. Lemhény énekesei, vezetőjük Miklós Mária Terézia tanítónő 

2. Kézdialmás énekes csoportja, vezető Kovács Ildikó Mária óvónő, 

3. Csomortán énekesei, vezetőjük Moré László tanító úr, 

4. Esztelnek énekesei, vezetőjük Varga Katalin tanítónő, 

5. Bélafalva énekes csoportja, vezető Kiss Melinda tanítónő, 

6. Kézdiszentlélek énekesei, vezetők: Marthi Erika tanítónő és Ábri Béla zenetanár, 

7. Kézdiszentkereszt énekesei, vezető Gábor Judit tanítónő.

KEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_01.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_02.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_03.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_04.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_05.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_06.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_07.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_08.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_09.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_10.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_11.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_12.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_13.jpg

A rendezvény díszvendégei, akik a III. Felsőháromszéki Népdaltalálkozó védnökei: 

1. Kerezsi Mária zenetanár, a Tiszta forrás népdalverseny szervezője Sepsiszentgyörgyről

2. Kerezsi János zenetanár, volt iskolaigazgató, ugyancsak a Tiszta forrás népdalverseny szervezője Sepsiszentgyörgyről,

3.  Radu Ibolya tanítónő, a népi kultúra ápolója, a népi hagyaték kiváló ismerője Csernátonból, 

4.  Radu József néptáncoktató és népművész Csernátonból,

5.  Gergely Zoltán iskolaigazgató, néptáncoktató Kézdiszentlélekről, 

6.  Ábri Béla zenetanár, a népi muzsika kiváló ismerője Kézdiszentlélekről. 

 A Felsőháromszéki Népdaltalálkozó alapszabályzata értelmében, minden települést egy énekes csoport képvisel, amelynek tagjai közt mindkét nemnek és minden korosztálynak kell képviselője legyen, kisgyermekkortól, ifjú- és felnőttkoron át, az idős korig. Ennek megfelelően a települést képviselő énekesek egy családként foglalnak helyet a színpadon, közösen és szólisták által bemutatott helyi vagy más tájegységek népdalait szólaltatják meg. Zenekari kísérettel színesebbé tehetik előadásukat. A találkozókon filmfelvétel készül, így sikerült dokumentálni, rögzíteni 

 2013-ban 65 népdalt, 2014-ben pedig 80-at (91 hangzott el, amelyből ismétlődött 11). 

A felvételeket, melyeket Boldizsár Géza szakember, helyi tanácsos készít el, megkapják a résztvevő csapatok is, hogy a következő felkészülés során abból építkezzenek. Az évente megújuló repertoárokat a csoportok úgy állítják össze, hogy lehetőleg olyan népdalok szerepeljenek, amelyek az előző években nem hangzottak el. Nem nehéz a dolguk, hisz nagyon gazdag a készlet, a magyar népdalirodalom gazdagsága csaknem az összes európai ország népdalkészletét több ezer népdallal felülmúlja. 

 Népdaltalálkozónk célja a helyi népdalkincs feltérképezése, rögzítése, továbbadása, és mindezen túl példaadás az ifjaknak, gyermekeknek, a közösség építése. A családias hangulatban eltöltött próbák alatt a gyermekek megtanulják a népdalokat és azt, hogy hogyan kell énekelni azokat mély átéléssel, szívből, szeretettel. Az énekhang, az a mindenki számára kéznél levő, ingyenes „hangszer”, amelyet végtelenül egyszerű megszólaltatni, s a közös éneklés, ha szépen szól, egyben össze is tart. 

 Szent Ágoston szavaival élve: „aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik”, mert aki énekel, aki zenél, az olyan talentumot használ a közösség javára, amely a szeretetet hirdeti, s amelyről egyes népek azt tartják, isteni eredetű.

Gábor Judit

Tartalmas évet zártak

Aktív helyi nőszervezet

 

image
A polyáni és kézdi nőszervezetek középkori divatbemutatója
Tavaly nyáron alakult az RMDSZ kézdiszentkereszti nőszervezete hét vezetőségi taggal, elnöknek Pál-Varga Ilonát, alelnöknek pedig Papp Enikőt választották.

A kézdiszentkereszti nőszervezet féléves tevékenysége során számos eseményt rendezett. A katrosai Székölykök Gyerekfesztiválon tokányfőzéssel segítették a szervezők munkáját, emellett palotástáncot tanítottak a résztvevőknek, és a többi nőszervezettel közösen középkori divatbemutatót is tartottak.

Az adventi időszakban gyermekekkel és szülőkkel adventi koszorúkat készítettek, a község központjában felállított óriási adventi koszorú is az ő kezük munkáját dicsérte. December ötödikén Mikulásjárást rendeztek, a nőszervezet, a helyi tanács és a kézdivásárhelyi For You Klub jóvoltából az iskola kisdiákjait gazdag ajándékkal lepte meg a Mikulás. Karácsonykor a többi nőszervezettel közösen részt vettek a tartósélelmiszer-gyűjtésben. Megszervezték a faluban a zumba-oktatást, az iskola tornatermében heti egy alkalommal várják a mozogni és kikapcsolódni vágyó hölgyeket.

Read more: Tartalmas évet zártak Aktív helyi nőszervezet

Könyvet írtak szülőfalujukról

Kézdiszentkereszt gyöngyszemei 

image
A kiadványt Gábor Judit tanítónő szerkesztette
Decemberben mutatták be a kézdiszenkereszti Tréfán Leonárd Általános Iskolában a Szülőfalum gyöngyszemei című könyvet, amelyet az iskola pedagógusai és diákjai írtak, illetve szerkesztettek.

A kiadott könyv Az iskola, a megismerés bölcsője pályázat keretében jelent meg, amelyben a kutatói munka mellett az iskola kisdiákjai honismereti kirándulásokon is részt vettek. A kiadványt Gábor Judit tanítónő szerkesztette, szerzők: Áda Nóra Zelinda, Fülöp Enikő, Gábor Barna, Gábor Judit, Kádár Tünde, Lénárt Piroska, Pál Adél, Pál-Varga Ilona és Szigeti Attila tanítók és tanárok. A könyvbemutatón a falu apraja-nagyja részt vett, a diákok a kötetben megjelenő szövegekből olvastak fel, illetve szavaltak.

A könyv helytörténeti és helyi érdekességek bemutatását célzó írásokat tartalmaz, így szó esik a faluban fellelhető borvízforrásokról, a nagy hagyománnyal rendelkező kőfaragásról, a helyi emlékművekről, régi szokásokról, valamint a falu jeles napjairól.

Írást közölnek a szülőfalu földrajzáról, a Tréfán Leonárd-iskoláról, a helyi néptáncegyüttesről, a népdalkincsről, mondákról és történetekről. Régi ízek a nagymama konyhájából címszó alatt a kiadvány külön fejezetben foglalkozik a helyi asszonyoktól összegyűjtött receptekkel, ételekkel. Nem hiányzik a kavart mézes, az almás-rétes, a pászka, az uzonkai rétes, a diós félhold, a csodahab, a tálbafőtt, a mákos lőnye, a bukta, az almafánk és az árva laska elkészítésének módja sem. A házikenyérsütés, a szappan- és a szilvalekvárfőzés mind olyan tevékenységek, melyeket nagyanyáink tudtak a legjobban.

Érdekes írás született A mi utcánk címszó alatt is, amelyben az iskola diákjai a falu lakóiként mondják el, milyen emlékeik vannak egy-egy utcával kapcsolatban.

„A Felszegben van. Hű de érdekes a neve! Kacagtatós. Ez a legkacagtatósabb utca. Ördög családról keresztelték. Ma ilyen nevű család nincs is a faluban. De ördögök és ördögöcskék vannak! Például mi, amikor rosszalkodunk. Ez az utca egy lik. Kicsike” – ezt mondja Gergely Alpár az Ördöglik utcáról. A fejezetben még sok-sok hasonló „értelmezést” találhatunk a falu utcáiról.

A könyvben külön fejezetet szentelnek a polyáni futballnak is, például megtudhatjuk, hogy az első focicsapatot 1975-ben alapította néhány lelkes fiatal. 

Read more: Könyvet írtak szülőfalujukról

„Itt vagyunk, itt élünk”

Székely zászlók Bélafalván és Polyánban 

image
A kis­iskolások műsora Bélafalván
Hétfőn Bélafalván, majd Kézdiszentkereszten avatták fel a Fejér László Ödön parlamenti képviselő által ajándékozott székely zászlókat. Az eseményt mindkét helyszínen helyi kisiskolások műsora tette ünnepélyesebbé.

Bélafalván 14 órakor a világháborús hősök emlékkeresztje mellé felállított rúdra húzták fel a székely lobogót, a Tuzson János-iskola tanulói rövid műsorral köszöntötték az eseményt. Pál Endre polgármester elmondta, a zászló felvonását az önkormányzati képviselők, valamint a fiatalok is többször sürgették. Most végre sikerült elkészíttetni a zászlórudakat, és Fejér László Ödön jóvoltából lobogót is kaptak.

„Itt az emberek ragaszkodnak ahhoz, hogy a községháza mellett, az emlékműnél szembeötlő legyen ez a székely szimbólum. Ezt nem az éjszaka leple alatt húzzuk fel, és nem a sötétben lessük, hogy milyen következményei lesznek. Nyíltan vállaljuk, kiállunk mellette, mert azt szeretnénk, hogy sokáig lobogjon. A zászlóállítás nem öncélú gesztus, hanem azt fejezzük ki vele, hogy itt vagyunk, itt élünk” – mondta a polgármester.

Fejér László Ödön képviselő vitte a zászlókat ajándékba

Fejér László Ödön megköszönte a kisiskolásoknak és a jelenlevőknek, hogy szebbé tették a pillanatot, majd a székely zászló történetéről szóló rövid szöveget olvasott fel, mondván, ennél szebbet ő maga sem találhatott volna ki. Ugyanakkor arra kérte az embereket, vegyenek részt a Székelyföld autonómia-statútumának közvitájában, és támogassák a kezdeményezést.

Read more: „Itt vagyunk, itt élünk” Székely zászlók Bélafalván és Polyánban -CIKK

Pünkösdi búcsún vettek részt

 Szoros testvértelepülési kapcsolat 

image
Polyániak a pilisszántói búcsún
Június 6–8. között a magyarországi Pilisszentkereszten járt egy 16 fős kézdiszentkereszti küldöttség. Három napot töltöttek a testvértelepülésen, a kiutazás fő célja a nagy hagyománnyal rendelkező pilisszántói búcsún való részvétel volt, amelyet minden évben a csíksomlyói búcsúval egy időben tartanak.

A kirándulás alkalmával Páll Endre polgármester és felesége, Páll Zita a testvértelepülésen tette le a magyar állampolgársági esküt – ehhez Lendvai József ottani polgármester ragaszkodott, aki minden előkészületet megtett a pilisszántói Mária-kápolnánál az ünnepélyes ceremónia lebonyolításához. Lendvai kifejtette, szeretné, ha minél több háromszéki ember tenné le az állampolgársági esküt Pilisszentkereszten. Másnap az egész küldöttség szimbolikusan ismét esküt tett Budapesten, a Magyar Parlamentben, a Szent Korona előtt.

Read more: Pünkösdi búcsún vettek részt CIKK

Családi nap Polyánban

Beteggondozásról tárgyaltak Szerzõ: Hírmondó

image
A Caritas képviselői és a polgár­mester egy asztalnál
Közösségi, családi napot tartottak vasárnap Kézdiszentkereszten az önkormányzat, a római katolikus plébánia, a helyi nyugdíjasklub és a gyulafehérvári Caritas közreműködésével. A délelőtti szentmisén mindenki részt vett, ezt követően a program az iskolaudvaron folyatódott.

Nyolcvan literes üstben rotyogott a bográcsgulyás, a hozzávalókat a helyiek és a nyugdíjasklub tagjai dobták össze. Az idősek korukat meghazudtoló módon kitettek magukért, a gulyás mellett kávét és kalácsot szolgáltak fel a vendégeknek.

A szabadidős rendezvény célja a családeszmény támogatása, a közös élményszerzés volt, a Caritas munkatársai Játékok a kredenc fiából címmel tartottak többórás foglalkozást családoknak, gyerekeknek. A játszóházban körülbelül száz aprónép foglalatoskodott, több órán át betűket gyűjtögettek szorgosan, amelyekből szavakat kellett kirakni: minden értelmes szóért valamilyen apró nyeremény járt. Betűket ügyességi, népi kreatív játékokon való részvétellel szerezhettek.

Read more: Családi nap Polyánban CIKK

FALUNAPOK2015

kezdiszentkeresztnapok2015

FALUNAPOK2014

KEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_01.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_02.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_03.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_04.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_05.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_06.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_07.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_08.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_09.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_10.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_11.jpg

Idén már hatodik alkalommal lépett színpadra falunapok alkalmával Kézdiszentkereszten a Tisztás Néptáncegyüttes két utánpótlás csoportjával az óvodáskorú Minitisztással és a kisiskolásokból álló Tisztácskával.

Az előadás megható pillanata volt, amikor összhangban az együttes apraja és nagyja énekelték a különböző szebbnél szebb katonadalokat, és megtalálták a különböző dallamokhoz illő tánclépéseket is.

Az érdeklődők figyelemmel kísérhették, hogy mit jelent kis kezdő táncosnak lenni, és mi is az , amikor valaki nagyon is otthonosan mozog a különböző erdélyi tájegységek tánclépéseinek előadásában.

Az együttes hatodik  születésnapja alkalmából oktatóinknak és minden jelenlegi és volt táncosunknak jó egészséget és kitartást kívánok a további munkához. A csoport vezetője, Boldizsár Erzsébet

Hunyad megyében vendégszerepelt a TisztásNéptáncegyüttes

 HUNYADAz elmúlt hétvégén Hunyad megyében vendégszerepelt a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes, ahol az ötödik alkalommal megszervezett magyar napokon vett részt, eljuttatva különböző szorvány településekre az erdélyi magyar néptánc sokszínűségét.

 A programok idén sem csupán a nagyobb városokra koncentrálódtak. Színes eseményekkel várták az érdeklődőket a megye kisebb és nagyobb településein is. Klasszikus és könnyűzenei koncertek, magyar termékek vására, hagyományőrző foglalkozások, néptáncelőadások, vallásos programok, kabaré és színház, kiállítások, könyvbemutatók, vetélkedők és sportrendezvények várták az érdeklődőket - kicsiket és nagyokat - több mint tíz napon keresztül.

Read more: FALUNAPOK 2014

Szoros kapcsolat

Testvértelepülésen töltik a búcsút   Szerzõ: Hírmondó   |

image
Polyániak a pilisszántói búcsún. Idén is ott lesznek
A magyarországi Pilisszentkereszt testvértelepülés pünkösdi búcsúra és zarándoklatra hívta meg a kézdiszentkereszti önkormányzat küldöttségét. A pilisszántói búcsúnak, amit a csíksomlyói búcsúval egy időben tartanak, nagy hagyománya van, a két rendezvény pedig hangszórón „kommunikál” egymással. Nem ez az első alkalom, hogy a polyániak részt vesznek az anyaország híres búcsúján, tavaly is jelen voltak.

A négynaposra tervezett kiránduláson alkalmat kerítenek arra is, hogy Páll Endre polgármester és az önkormányzat néhány tagja Pilisszentkereszten tegye le a magyar állampolgársági esküt. Ehhez Lendvai József ottani polgármester ragaszkodott, aki minden előkészületet megtett már az ünnepélyes ceremónia lebonyolításához.

Read more: Szoros kapcsolat Testvértelepülésen töltik a búcsút 

Népdal a Szentföldfön

Hagyományteremtés Kézdiszentkereszten   Szerzõ: Hírmondó   

image
A népdaltalálkozó jó alkalom arra, hogy a kicsik őrizzék népdalkincsünket
Mint arról már beszámoltunk, a tavalyinál is nagyobb sikernek örvendett a Kézdiszentkereszti Napok keretében megtartott II. Felsőháromszéki Népdaltalálkozó. Gábor Judit tanítónőt, a rendezvény szervezőjét kértük meg, avasson be a részletekbe.

Az idei Felsőháromszéki Népdaltalálkozón is öt település vett részt, létszámban azonban többen voltak. Míg a tavaly 123-an, idén 150-en érkeztek. Esztelnekről Jánó Zoltán kántor, Csomortánból Móré László tanító, Kézdialmásról Kovács Ildikó Mária óvónő, Lemhényből Miklós Mária Terézia tanítónő, Polyánból pedig Gábor Judit tanítónő vezette a csoportot.

Read more: Népdal a Szentföldfön Hagyományteremtés Kézdiszentkereszten   -CIKK

 

2017. MÁRCIUS 15.

MARCIUS 15 - 2017 -_1.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_2.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_3.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_4.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_5.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_6.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_7.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_8.JPG


 

2016. MÁRCIUS 15.

 

2016_MARCIUS_15_47.JPG2016_MARCIUS_15_48.JPG2016_MARCIUS_15_49.JPG2016_MARCIUS_15_50.JPG2016_MARCIUS_15_51.JPG2016_MARCIUS_15_52.JPG2016_MARCIUS_15_53.JPG2016_MARCIUS_15_54.JPG2016_MARCIUS_15_55.JPG2016_MARCIUS_15_63.JPG2016_MARCIUS_15_64.JPG2016_MARCIUS_15_65.JPG2016_MARCIUS_15_66.JPG2016_MARCIUS_15_67.JPG


 

2014. MÁRCIUS 15.

 

Ó, fényes Március, csak te ne hagyj el minket,

szakadhat zápor, támadhat hószakadás,

te mégis emeld fel a mi szíveinket!

 

Ez a nemzet már annyi sebből vérzett,

annyiszor tört le a legszebbik zászló,

annyiszor tobzódott fene fátum, végzet,

Read more: MÁRCIUS 15.

SZÉKELYEK NAGY MENTELÉSE

Read more: SZÉKELYEK NAGY MENTELÉSE

Fontos a lakók tájékoztatása

– beszélgetés Páll Endre polgármesterrel –

 

image
Páll Endre szerint polgármesterként nagyobb a döntési lehetőség, de a felelősség is
Kézdiszentkereszti összeállításunkban első alkalommal beszélgetünk Páll Endrével, aki kérésünkre összefoglalta polgármesteri mandátumának eddigi tapasztalatait.

– Mennyiben különbözik a mostani beosztás az alpolgármesteri feladatkörtől?

– Ebben a munkakörben több a felelősség, de a döntéslehetőség is. Próbálom megoldani azokat a problémákat, amelyeket más szempontok szerint ítélek meg, mint az elődöm. Hangsúlyozom, ezt nem kritikai szándékkal mondom, csupán a gondok más szemszögből való megközelítéséről beszélek. Például fontosnak tartottam a gépparkunk bővítését és egy melléképület megvásárlását, hogy ott a gépek tárolását és javítását megoldhassuk, a területet a felügyelet nélkül hagyott állatok behajtására is hasznosítjuk.

– Soroljon fel még néhány eddigi eredményt.

– Mivel főként mezőgazdaságból él a lakosság, feljavítottuk a mezei utakat, már csak néhány mellékág maradt, de azok is sorra kerülnek. A villanyhálózatot kibővítettük az igények szerint. A tömbházlakások telekkönyveztetését sikerült nemrég megoldani, így a lakások sorsáról nemsokára a tanács döntést hozhat. A közeli erdőrészből, a Butuból kedvezményes áron adtunk el fát a község lakóinak. Az iskola kazánházának kérdését is megoldjuk idén, de mivel a közbeszerzési licitet megtámadták, a munkálatok kezdete késik. Meg szeretném említeni a sportpálya melletti épület bővítésének tervét is: miután sikerült telekkönyveztetni az eddigi létesítményt, most itt alakítunk ki megfelelő öltözőt. A térfigyelő kamerákat megjavítottuk, mert fontosnak tartjuk a közbiztonságot, akárcsak a lakosság informálását, ezért döntöttünk úgy, hogy a sajtóban önkormányzati oldalt tartunk fent. Ezt többen is igényelték, így olyan dolgokat is a lakosság tudomására hozhatunk, amelyek nem látványosak, de fontos részét képezik a mindennapi önkormányzati munkának, és a lakosság első kézből szerezhet tudomást a valós adatokról.

Read more: Fontos a lakók tájékoztatása

2018FALUNAPOK 2018

 


 

 

 

2017

Felső-háromszéki népdaltalálkozó ötödször (Falunapok Kézdiszentkereszten)

 

 
 
FALUNAPOK_2017_01.jpgFALUNAPOK_2017_02.jpgFALUNAPOK_2017_03.jpgFALUNAPOK_2017_04.jpgFALUNAPOK_2017_05.jpgFALUNAPOK_2017_06.jpgFALUNAPOK_2017_07.jpgFALUNAPOK_2017_08.jpgFALUNAPOK_2017_09.jpgFALUNAPOK_2017_10.jpgFALUNAPOK_2017_11.jpgFALUNAPOK_2017_12.jpgFALUNAPOK_2017_13.jpgFALUNAPOK_2017_14.jpg

 

 

 

A kézdialmási óvodások. A szerző felvételei
A kézdialmási óvodások. A szerző felvételei
Jubiláló házaspárok az iskola udvarára vonulnak
Jubiláló házaspárok az iskola udvarára vonulnak
Beindult a falunapok sorozata. Szombaton és vasárnap tartották Kézdiszentkereszten az idei falunapokat a Trefán Leonárd-iskola udvarán, a felújított művelődési otthonban és a sportpályán. Akárcsak az előző években, az esemény legszínvonalasabb rendezvénye a Gábor Judit tanítónő kezdeményezésére született felső-háromszéki népdaltalálkozó volt. A falunapokon a magyarországi Pilisszentkereszt testvértelepülés polgármestere, Peller Márton és alpolgármestere, Mikusik Gábor is jelen volt.

A seregszemle évről évről színvonalasabb és népszerűbb, amint azt a résztvevők növekvő száma is bizonyítja, hiszen míg az első évben 123-an, idén – az ötödik találkozón – már 220-an vettek részt hat kézdiszéki településről. Lemhényből Miklós Mária Terézia tanítónő, Kézdialmásról Kovács Ildikó Mária óvónő, Csomortánból Moré László tanító, Esztelnekről Jánó Zoltán kántor, Bélafalváról Kiss Melinda tanítónő, a házigazda szerepét betöltő Kézdiszentkeresztről pedig Gábor Judit tanítónő vezette a fellépő csoportot, illetve a szólistákat. A találkozón, akárcsak az előző években, idén is zsúfolásig telt a művelődési otthon nagyterme. A közösségépítő és -formáló találkozó védnökségét a sepsiszentgyörgyi Kerezsi Mária zenetanár és Kerezsi János ny. zenetanár, a csernátoni Radu Ibolya tanítónő és Radu József néptáncoktató, Gergely Zoltán néptáncoktató, kézdiszentléleki iskolaigazgató, a Perkő Néptáncegyüttes alapítója és Antal Tibor gyimesfelsőloki zenetanár, csángó népdalénekes vállalta. A megjelenteket, falusfeleit és a határon túli vendégeket Páll Endre, a község polgármestere köszöntötte.
Gábor Judit szervező elmondta: minden települést egy-egy énekescsoport képvisel, s abban mindkét nemnek és minden korosztálynak jelen kell lennie, akárcsak egy nagy családban. A találkozó fő célja – hangsúlyozta a szervező – a helyi és felső-háromszéki népdalkincs feltérképezése, rögzítése és továbbadása a gyermekeknek és a közösségnek. Céljuk, hogy a találkozó minél változatosabb és színesebb legyen, így előző rendezvényeiket videófelvételre is rögzítették. 2013-ban 65, 2014-ben 80, 2015-ben 119, 2016-ban 111 egyedi darabot sikerült megörökíteni. A Boldizsár Géza helyi tanácstag által készített felvételeket megkapták a résztvevők. A csoportok fellépése előtt Antal Tibor, a gyimesi népdalkincs legavatottabb előadója csángó népdallal köszöntötte az egybegyűlteket. A fellépőket a közönség vastapssal jutalmazta. Ezt követően Radu Ibolya és Kerezsi János értékelte ki a népdaltalálkozót, majd Antal Tibor jelképesen fejére tette a kalapját, és kalapot emelt a fellépő csoportok teljesítménye előtt. A rendezvény egy csángó népdal közös eléneklésével ért véget.
Tegnap a Vatány Gábor plébános által celebrált ünnepi szentmisén megerősítették fogadalmukat a 25, 30, 40 és 50 évvel ezelőtt házasságot kötött házaspárok. A két legidősebb pár az ötven esztendeje együtt élő Szalló János és Ilona, valamint Sebestyén János és Ilona. A szentmise után benépesedett a Trefán Leonárd-iskola udvara, ahol Páll Endre polgármester köszöntötte a jubiláló párokat, akik a templomból helybeli mazsorettek és zenészek vezetésével sétáltak át az iskolaudvarra. Anyák napja lévén, az elöljáró az édesanyákat is köszöntötte. Ezt követően a Trefán Leonárd-iskola mazsorettcsoportja és a Szép Emlékek Nyugdíjasklub lépett színpadra, énekekkel és verssel szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A műsor után a polgármester és Fejér László Ödön szenátor egy-egy szál virággal, a családtagok, barátok és ismerősök pedig virágcsokrokkal és -kosarakkal köszöntötték a jubiláló házaspárokat.

 

FALUNAPOK 2017


2016

IV.FELSŐHÁROMSZÉKI NÉPDALTALÁLKOZÓ

IV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_01.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_02.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_03.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_04.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_05.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_06.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_07.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_08.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_09.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_10.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_11.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_12.jpgIV_FELSOHAROMSZEKI_NEPDALTALALKOZO_2016_13.jpg

2016FALUNAPOK

 


 

 

III. FELSŐHÁROMSZÉKI NÉPDALTALÁLKOZÓ 

 

2015. május 9., Kézdiszentkereszt 

 

 A felkérésnek eleget téve, idén 7 felsőháromszéki település 208 énekese vett részt a találkozón (első évben 123-an, a tavaly 150-en énekeltünk): 

 

1. Lemhény énekesei, vezetőjük Miklós Mária Terézia tanítónő 

 

2. Kézdialmás énekes csoportja, vezető Kovács Ildikó Mária óvónő, 

 

3. Csomortán énekesei, vezetőjük Moré László tanító úr, 

 

4. Esztelnek énekesei, vezetőjük Varga Katalin tanítónő, 

 

5. Bélafalva énekes csoportja, vezető Kiss Melinda tanítónő, 

 

6. Kézdiszentlélek énekesei, vezetők: Marthi Erika tanítónő és Ábri Béla zenetanár, 

 

7. Kézdiszentkereszt énekesei, vezető Gábor Judit tanítónő.

 

KEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_01.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_02.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_03.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_04.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_05.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_06.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_07.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_08.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_09.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_10.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_11.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_12.jpgKEZDISZENTKERESZTI-NEPDALTALALKOZO-2015_13.jpg

 

A rendezvény díszvendégei, akik a III. Felsőháromszéki Népdaltalálkozó védnökei: 

 

1. Kerezsi Mária zenetanár, a Tiszta forrás népdalverseny szervezője Sepsiszentgyörgyről

 

2. Kerezsi János zenetanár, volt iskolaigazgató, ugyancsak a Tiszta forrás népdalverseny szervezője Sepsiszentgyörgyről,

 

3.  Radu Ibolya tanítónő, a népi kultúra ápolója, a népi hagyaték kiváló ismerője Csernátonból, 

 

4.  Radu József néptáncoktató és népművész Csernátonból,

 

5.  Gergely Zoltán iskolaigazgató, néptáncoktató Kézdiszentlélekről, 

 

6.  Ábri Béla zenetanár, a népi muzsika kiváló ismerője Kézdiszentlélekről. 

 

 A Felsőháromszéki Népdaltalálkozó alapszabályzata értelmében, minden települést egy énekes csoport képvisel, amelynek tagjai közt mindkét nemnek és minden korosztálynak kell képviselője legyen, kisgyermekkortól, ifjú- és felnőttkoron át, az idős korig. Ennek megfelelően a települést képviselő énekesek egy családként foglalnak helyet a színpadon, közösen és szólisták által bemutatott helyi vagy más tájegységek népdalait szólaltatják meg. Zenekari kísérettel színesebbé tehetik előadásukat. A találkozókon filmfelvétel készül, így sikerült dokumentálni, rögzíteni 

 

 2013-ban 65 népdalt, 2014-ben pedig 80-at (91 hangzott el, amelyből ismétlődött 11). 

 

A felvételeket, melyeket Boldizsár Géza szakember, helyi tanácsos készít el, megkapják a résztvevő csapatok is, hogy a következő felkészülés során abból építkezzenek. Az évente megújuló repertoárokat a csoportok úgy állítják össze, hogy lehetőleg olyan népdalok szerepeljenek, amelyek az előző években nem hangzottak el. Nem nehéz a dolguk, hisz nagyon gazdag a készlet, a magyar népdalirodalom gazdagsága csaknem az összes európai ország népdalkészletét több ezer népdallal felülmúlja. 

 

 Népdaltalálkozónk célja a helyi népdalkincs feltérképezése, rögzítése, továbbadása, és mindezen túl példaadás az ifjaknak, gyermekeknek, a közösség építése. A családias hangulatban eltöltött próbák alatt a gyermekek megtanulják a népdalokat és azt, hogy hogyan kell énekelni azokat mély átéléssel, szívből, szeretettel. Az énekhang, az a mindenki számára kéznél levő, ingyenes „hangszer”, amelyet végtelenül egyszerű megszólaltatni, s a közös éneklés, ha szépen szól, egyben össze is tart. 

 

 Szent Ágoston szavaival élve: „aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik”, mert aki énekel, aki zenél, az olyan talentumot használ a közösség javára, amely a szeretetet hirdeti, s amelyről egyes népek azt tartják, isteni eredetű.

 

Gábor Judit

 

 

FALUNAPOK2015

 

image
Fotók: Gábor Judit, Bartos Lóránt

 

Miután több kézdiszéki település lakói bekapcsolódtak a polyáni falunapokba, a népünnepély túlnőtte a község határait, egy kicsit mindenki a magáénak érezhette a rendezvényt. Kétségtelen, hogy az ünnep legértékesebb momentumát a harmadik alkalommal tető alá hozott felsőháromszéki népdaltalálkozó képezte, a kultúrotthonban rendezett esemény telt ház előtt zajlott.

 

 A meghirdetett programpontok zöme az iskola tágas udvarán felütött lacikonyhák környékén, valamint a színpadon zajlott, ahol a hivatalos megnyitót, a táncházat, a helyi tánccsoport és az iskolások előadását tartották, emellett szombaton Bettyna, vasárnap este pedig Homonyik Sándor adott nagy sikerű koncertet.

 

 

Népdalkedvelő a kultúrotthonban

 

A falunap legszínvonalasabb programpontja nem új keletű, Gábor Judit tanítónő kezdeményezésére 2013 óta minden évben megrendezik a felsőháromszéki népdaltalálkozót. Az esemény évről évre fejlődik, ahogy ezt a résztvevők növekvő száma is bizonyítja, hiszen míg első évben 123-an, tavaly 150-en, addig idén hét felsőháromszéki településről 208-an tették tiszteletüket a találkozón. Lemhényből Miklós Mária Terézia tanítónő, Kézdialmásról Kovács Ildikó Mária, Csomortánból Moré László, Esztelnekről Varga Katalin, Bélafalváról Kiss Melinda, Kézdiszentlélekről Marthi Erika és Ábri Béla, a há­zi­gazda szerepét betöltő Kézdiszentkeresztről pedig Gábor Judit vezette a csoportot, illetve a szólistákat.

 

 

A népdaltalálkozó telt ház előtt zajlott

 

A közösségépítő és -formáló találkozó védnökségét a sepsiszentgyörgyi Kerezsi Mária zenetanár (a Tiszta forrás népdalverseny szervezője) és Kerezsi János ny. zenetanár (a zeneiskola egykori igazgatója), a csernátoni Radu Ibolya és Radu József, a kézdiszentléleki Gergely Zoltán (Perkő néptáncegyüttes), valamint Ábri Béla kézdiszentléleki zenetanár vállalta el. Gábor Judit szervező elmondta: az esemény jól meghatározott szabályzat szerint zajlik, így minden települést egy-egy énekescsoport képvisel, melynek tagságában mindkét nem, emellett minden korosztály jelen kell legyen. 

 

 

A szomszédos bélafalviak is részt vettek a rendezvényen

 

A tanítónő szerint céljuk, hogy a találkozó minél változatosabb és színesebb legyen. Így az előző rendezvényeiket filmre vették, 2013-ban 65, míg 2014-ben 80 egyedi darabot sikerült az utókor számára megörökíteni. A Boldizsár Géza tanácsos által készített felvételeket a résztvevők megkapják, és arra kell törekedniük, hogy a következő találkozóra korábban el nem hangzott dalokkal készüljenek.

 

 

A helyi néptáncegyüttes előadása gazdagította a programot

 

A főszervező úgy véli, ez által a nemzeti kultúránk megmentéséhez is hozzájárul a rendezvény, hiszen a felvételeknek köszönhetően fennmaradnak azok a népdalok, amelyeket esetenként csak egy-egy településen ismertek. A jó hangulatban zajló találkozó végén minden résztvevő oklevelet kapott a szervezőktől.

 

Házaspárokat köszöntöttek

 

Vasárnap az ünnepi szentmise után benépesedett az iskola udvara: kevéssel 12 óra után tartották a házassági évfordulót ülő párok köszöntését. Ők a templomból a mazsorettek és zenészek vezetésével sétáltak az udvarra, ahol elsőként Daragus Imre vőfély köszöntötte az ünneplőket.

 

 

Virágba borult a tér

 

„Viseljük magunkat illő becsülettel, hogy köthessük össze hites szeretettel, mint megannyi ágú erős kötelekkel, hogy az Úristennek nagy gondviselése éltesse őket szívük örömére!”

 

 

Páll Endre polgármester köszöntötte a jubilálókat

 

Utána Páll Endre polgármester szólt a jubiláló párokhoz. „Az életben vannak események, amikor elfeledve a gondokat, bajokat, átadhatjuk magunkat egy-egy ünnep varázsának. Ezen a mai eseményen együtt ünnepelhetünk olyan házaspárokkal, akik betartották szavukat az élet vad viharában. A költő szerint az évforduló a szívben megőrzött tegnap, az együtt megtett utak ünnepe, a közös élet ünnepe. Kedves jubiláló házaspárok! Örömteli a mai nap, amikor házasságkötésük évfordulóját ünnepeljük. Most visszajönnek az elfelejtettnek hitt pillanatok, leperegnek a házasságkötésük percei, amikor fiatalon, bizakodva, a jövőbe vetett igaz hittel álltak az oltár elé” – fogalmazott Polyán elöljárója, utána Gáspár Henrietta énekes köszöntővel üdvözölte az ünneplőket, majd a helybeli mazsorettcsoport műsorát lehetett megtekinteni.

 

 

A mazsorettek szívvel lélekkel táncoltak

 

Az I–IV. osztályos gyerekeket – akik szemlátomást élvezik a mazsorettszerepet – Pál Adél, Kádár Tünde és Gábor Judit tanítónők készítették fel a szemerkélő esőben zajló produkcióra. Közben virágba borult a tér, ugyanis családtagok, barátok és ismerősök köszöntötték fel, és kívántak további boldog házaséletet a tucatnyi ünnepelt párnak. 

 

kezdiszentkeresztnapok2015 resize

FALUNAPOK2014

KEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_01.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_02.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_03.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_04.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_05.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_06.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_07.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_08.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_09.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_10.jpgKEZDISZENTKERESZTI FALUNAPOK 2014_11.jpg

 

Idén már hatodik alkalommal lépett színpadra falunapok alkalmával Kézdiszentkereszten a Tisztás Néptáncegyüttes két utánpótlás csoportjával az óvodáskorú Minitisztással és a kisiskolásokból álló Tisztácskával.

Az előadás megható pillanata volt, amikor összhangban az együttes apraja és nagyja énekelték a különböző szebbnél szebb katonadalokat, és megtalálták a különböző dallamokhoz illő tánclépéseket is.

Az érdeklődők figyelemmel kísérhették, hogy mit jelent kis kezdő táncosnak lenni, és mi is az , amikor valaki nagyon is otthonosan mozog a különböző erdélyi tájegységek tánclépéseinek előadásában.

Az együttes hatodik  születésnapja alkalmából oktatóinknak és minden jelenlegi és volt táncosunknak jó egészséget és kitartást kívánok a további munkához. A csoport vezetője, Boldizsár Erzsébet

Hunyad megyében vendégszerepelt a TisztásNéptáncegyüttes

 HUNYADAz elmúlt hétvégén Hunyad megyében vendégszerepelt a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes, ahol az ötödik alkalommal megszervezett magyar napokon vett részt, eljuttatva különböző szorvány településekre az erdélyi magyar néptánc sokszínűségét.

 A programok idén sem csupán a nagyobb városokra koncentrálódtak. Színes eseményekkel várták az érdeklődőket a megye kisebb és nagyobb településein is. Klasszikus és könnyűzenei koncertek, magyar termékek vására, hagyományőrző foglalkozások, néptáncelőadások, vallásos programok, kabaré és színház, kiállítások, könyvbemutatók, vetélkedők és sportrendezvények várták az érdeklődőket - kicsiket és nagyokat - több mint tíz napon keresztül.

 Ennek a rendezvénynek volt aktív résztvevője a Tisztás Néptáncegyüttes, eljuttatva a néptánc örömét négy Hunyad megyei településre Barcsára, Bácsira, Lozsádra és Dévára. Köszönjük a házigazdák szivélyes fogadtatását.

Az együttlét öröme akkor válik igazán értékessé, ha abban minél többen osztozunk.

Csoportvezető                                                                                    Boldizsár Erzsébet


 

 

 

 

FALUNAPOK2013

2013.május 4-én és 5-én szervezték meg Kézdiszentkereszten tizenharmadik alkalommal a falunapokat, amelynek keretében a Tisztás és Tisztáska Néptáncegyüttes erdélyi néptáncokat mutatott be.

FALUNAPOK2013_00.jpgFALUNAPOK2013_01.jpgFALUNAPOK2013_02.jpgFALUNAPOK2013_03.jpgFALUNAPOK2013_04.jpgFALUNAPOK2013_05.jpgFALUNAPOK2013_06.jpgFALUNAPOK2013_07.jpgFALUNAPOK2013_08.jpgFALUNAPOK2013_09.jpgFALUNAPOK2013_10.jpgFALUNAPOK2013_11.jpgFALUNAPOK2013_12.jpgFALUNAPOK2013_13.jpgFALUNAPOK2013_15.jpgFALUNAPOK2013_16.jpg

Elsőként felcsíki táncok kerültek színpadra, ezek közül a legényes táncok közül székely verbunkot, féloláhost és orosz zsukát láthatott a közönség. A páros táncokból pedig lassú csárdást(lassú magyaros), valamint gyors- és sebes csárdást. A felcsíki produkció cepperrel ért véget.

A Tisztáska táncosai 8-12 éves kézdiszentkereszti és bélafalvi gyermekek, akik nagy lelkesedéssel próbálják elsajátítani a néptánc fortélyait. A most debütáló moldvai koreográfiájuk nagy sikert aratott.

FALUNAPOK2013TISZTASKA_00.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_01.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_02.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_03.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_04.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_05.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_06.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_08.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_09.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_10.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_11.jpgFALUNAPOK2013TISZTASKA_12.jpg

A Tisztás mezőségi viseletben dobogtatta meg a szíveket a Marti Jenő által összeállított koreográfiával, amelyben a táncosok akasztós páros táncot, a legényesben pedig ritka magyart és sűrűt táncoltak, majd  mezőségi lassú- és gyors forgatós táncok következtek a közönség nagy örömére.

Az együttes legújabb koreográfiája   a néptáncos szóhasználatban "szatmári"-nak nevezett táncokból van összeállítva.  Ezek a táncok az egykori Ecsedi-láp környéke: a "Rétoldal", a Szamos és a Kraszna folyók közötti, Mátészalkától délre eső területről származnak. Híres táncos falvai: Nagyecsed, Ököritófülpös, Tyukod. A mocsarat mintegy száz éve csapolták le, tizennyolc kisebb falu maradt egykori környékén. Tánckultúrája sajátos kettős arculatot mutat. Táncéletére egyfelől a spontán szerveződő, alkalmi mulatságok sokasága, másfelől -- a résztvevőket nyomtatott kártyákkal meghívó -- "bilétes" bálok jelenléte volt a legjellemzőbb.

Az archaikusabbnak tűnő, konkrét időhöz nem kötődő táncmulatságok elsősorban a kaláka munkákhoz (kenderdörzsölő, lekvárfőző, fonó) kapcsolódtak. A különböző társadalmi rétegek (pásztorság, cselédség) számára megrendezett batyus bálok tovább színesítették ezt a képet. A "bilétes" bálok már egy polgárosultabb tánckultúrát engednek sejtetni. Együtt találjuk ezen a vidéken a régi stílusú -- főleg a pásztorok körében fennmaradt -- eszközös (botoló)- ugrós (oláhos) táncokat és a nemzeti tánckultúra kialakulására nagy hatást gyakorló új stílusú verbunkot és csárdást. Ezekből a táncokból mutatott be ízelítőt befejező produkciójábana Tisztás Néptáncegyüttes. 

 A közreműködő  oktatóknak és koreográfusoknak Ürmösi-Incze Hunor és felesége Mária-Teréziának, valamint Marthi Jenőnek  ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat.

 

Vasárnap Vatány Gábor plébános jubileumi szentmisét celebrált, és köszöntötte a 25, 30, 40, 50, 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő párokat, akik megújították sok évvel ezelőtti fogadalmukat. A templomból kijövőket a kézdivásárhelyi Tanulók Klubjának fúvószenekara és mazsorett csoportja kísérte a Trefán Leonárd-iskola udvarára, a falunapok helyszínére, ahol közel egyórás műsorral léptek fel. Elsőként Páll Endre polgármester köszöntötte a jubiláló házaspárokat és – anyák napja lévén – a község asszonyait, édesanyáit.

JUBILEUM2013_01.jpgJUBILEUM2013_02.jpgJUBILEUM2013_03.jpgJUBILEUM2013_04.jpgJUBILEUM2013_05.jpgJUBILEUM2013_06.jpgJUBILEUM2013_07.jpgJUBILEUM2013_08.jpgJUBILEUM2013_09.jpgJUBILEUM2013_10.jpgJUBILEUM2013_11.jpgJUBILEUM2013_12.jpg

Az ünnepeltek közül tizenhét pár jelent meg. A 60. évfordulóhoz kapcsolódó jókívánságok Máté Mihálynak és Erzsébetnek szóltak, 50 éve kötöttek házasságot Daragus Adalbert és Erzsébet, Vizi János és Julianna, Jakab Dávid és Anna, valamint Papp Vilmos és Erzsébet. Negyven éve él boldog házasságban Györkovács Gábor és Eszter, Todor Béla és Mária, valamint László István a feleségével, Emmával. Következnek a 30 éve házasok: Pászka Emil és Klára, valamint az Esztány házaspár, Imre és Izabella. A sort negyedszázada házasságot kötött párok zárták: Opra Zoltán és Gizella, Opra András és Judit, Bodó László és Erzsébet Piroska, Zsigmond Vendel és Ida, Pénzes Ferenc és Veronka, Bandi Géza Gábor és Mária, valamint Csavar István és Erzsébet.

A templomi szertartás után Tamás Sándor megyetanácselnök átadta a megyezászlót, majd ezt követően az iskola udvarán Páll Endre polgármester, Olosz Gergely szenátor és Gábor Balázs, Fejér László Ödön irodavezetője köszöntötte az ünnepelteket.

 

ISKOLASOKMUSORA2013_0.jpgISKOLASOKMUSORA2013_1.jpgISKOLASOKMUSORA2013_2.jpgISKOLASOKMUSORA2013_3.jpgISKOLASOKMUSORA2013_4.jpgISKOLASOKMUSORA2013_5.jpgISKOLASOKMUSORA2013_7.jpgISKOLASOKMUSORA2013_8.jpg

Tudósító: Boldizsár Erzsébet      Fotó: Boldizsár Géza

Az első Felsőháromszéki Népdaltalálkozó

FELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_1.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_2.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_3.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_4.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_5.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_6.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_7.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_8.jpgFELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_9.jpg

Fotó: Gábor Judit tanítónő

Népdaltalálkozó Kézdiszentkereszten

Hogy az utódoknak is legyen miről mesélni 

A kézdiszentkereszti falunap fénypontjaként péntek délután a falu kultúrházában tartották meg az első alkalommal tető alá hozott felsőháromszéki népdaltalálkozót, amelyet a kezdeményező Alma Mater Alapítvány a helyi iskola és önkormányzat támogatásával szervezett meg.FELSOHAROMSZEKI NEPDALTALALKOZO 2013 KEZDISZENTKERESZT_1.jpg

Read more: Népdaltalálkozó Kézdiszentkereszten CIKK

Tizenhét pár jelent meg

Vasárnap a házasságot is ünnepelték

 Vasárnap a házassági évfordulót jubiláló házaspárokat köszöntötte a falu, tiszteletükre szentmisét celebráltak, és ünnepi műsort mutattak be. Az ünnepeltek közül tizenhét pár jelent meg.

JUBILEUM2013_01.jpg

Read more: Tizenhét pár jelent meg CIKK

Kézdiszentkereszt legidősebb lakója

Kézdiszentkereszten a művelődési otthon közelében levő kis utcában, a 86. szám alatti portán népes családja jelenlété­ben a községháza és a Tréfán Leonárd-iskola képviselői köszöntötték fel tegnap századik születésnapján Zonda Máriát.
Dédunokáinak osztálytársai énekszóval és alkalmi versikékkel kedveskedtek Márika néninek, az önkormányzat nevében Páll Endre polgármester köszöntötte és nyújtott át neki emléklapot, virágcsokrot, Szalló János alpolgármester pedig a hivatal munkatársai nevében tortával ajándékozta meg.
 

Read more: Kézdiszentkereszt legidősebb lakója

Hogy jusson is, maradjon is 

 Ha kisebb is az idei költségvetés a tava­lyinál, a községvezetés véghez szeretné vinni elképzeléseit.

 

A napokban eloszt­ják az alapokat – tudtuk meg Páll Endre polgár­mes­ter­től.

A hivatal emlékművel és emlékhárssal ékes udvarán érezni már a tavasz leheletét. A „szocisok” tevékeny­kedtek, készítették elő a terepet az udvar parkosítására.

 
– Kaptunk mi is a műútról felszedett kockakőből, és azzal szeretnénk kirakatni egy parkolót az udvaron.

 

Read more: Háromszék újságcikk


Tollfosztót, székelyesen „tulufosztót” szerveztek múlt csütörtökön a kézdiszentkereszti iskolában. Az eseményre meghívtak pár idős asszonyt a faluból, akik még tudnak fosztani, mivel sem a gyerekek, sem a szülők nem ismerik már eléggé ennek tudományát. Néhány, a régi idők visszatértén fellelkesült nagymama kicsikürtőst, csörögét sütött a vendégeknek, s szemes főtt törökbúzát szolgáltak fel aszalt szilvával.

Read more: CIKK TOLLFOSZTÓ
Creative Web Solutions
All Rights Reserved

 

Partnerünk: erdely.ma