Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ANTET ROMANAnunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabileale Primariei Poian pentru anul 2023

Primăria comunei Poian anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din comuna Poian, pentru programele desfăşurate în anul 2023 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor rurale, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret.

  1. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere
  1. Cofinanţarea programelor şi manifestărilor sportive

III. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

  1. a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
  2. b) construirii precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
  3. c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
  4. d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială.

Aportul propriu solicitat la toate proiectele este de minim 10% din valoarea sumei acordate.

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

La prezentarea proiectelor privind programele şi proiectele culturale, educativ-ştiinţifice, de recreere şi de tineret se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001 şi modificată şi completată prin O.G. nr. 2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006.

La proiectele pentru programe şi manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobată prin Legea nr. 125/2002 şi a H.G. nr. 1470/2002.

Proiectele se depun până la data de 13.03.2023, orele 14.00. Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primăriei comunei Poian, sau expediate prin poştă cu sosire până la data şi ora depunerii.

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare.

Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile astfel ca cele două exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiect” să fie accesibile la înregistrare.

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine.

Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât şi aportul propriu. Se va prezenta şi bugetul total al proiectului.

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementările legale de mai sus.

Informaţii şi documentaţii de finanţare pot fi obţinute la Primăria comunei Poian.

Descărcare documentaţie:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1 cultura_si_alte 2023.rar)1 cultura_si_alte 2023.rar 147 kB
Download this file (2 sport_r 2023.rar)2 sport_r 2023.rar 130 kB
Download this file (3 proiecte_culte1 2023.rar)3 proiecte_culte1 2023.rar 123 kB

Search

Language